mandag den 30. oktober 2017

Salg - Merchandising - Space Management - Butiksudstillinger

Salg - Merchandising - Space Management - Butiksudstillinger.

Vi er en konkurrencedygtig leverandør af fleksible konsulentydelser, inden for salg og service. Vi leverer en flexibel og billig løsning, hvor I får det hele for den halve pris. Vores erfarne konsulenter har et stort netværk, og de har alle en baggrund i detailhandelen, så Jeres opgave er i trygge hænder fra start til slut.
Kendetegnende for os, er godt købmandsskab og troværdighed.
Vi er et godt ansigt udadtil for Jeres virksomhed og samtidig sørger vi for, at fremme kendskabet til Jeres produkt og derved øge salget. Til dagligt besøger vi butikker og forhandlere, men står naturligvis også til rådighed for sæson- og ad hoc opgaver.

Det får i

  • En professionel, effektiv og loyal indsats fra start til slut
  • Fast pris - ingen overraskelser
  • Vi varetager salg & service - samt merchandisingopgaver i marken
  • Skriftlig rapportering undervejs - og efter endt arbejde
  • Vi dækker hele Danmark


Det sparer i
  • Udvidelse af medarbejderstaben - og flere faste omkostninger
  • Ingen udbetaling af feriepenge, pension, ATP, forsikring, løn under sygdom, løn under barsel m.v til medarbejder
  • Ingen opsigelsesperiode med løn til medarbejder
  • Udgifter til bilordning
  • Udgifter til telefon, computer og internet ordning

torsdag den 12. oktober 2017

Optimer salget i din butik

Føler du ikke at du får det optimale ud af din butik? Det kan tit ses på omsætningen når en butik ikke udnytter det fulde potentiale. Det er ikke altid man som butiksejer ved hvordan man kan udnytte potentiale og derved optimere salget. Der findes flere måder at gøre dette på, men en af de meget brugte måder at gøre det, er ved kundetælling.
Jeg vil i dette indlæg forklare hvad kundetælling er og hvordan det kan bruges til at lave fantastiske resultater på bundlinjen.

Hvad er kundetælling?

Kundetælling er hvor dine kunder bliver registreret når de går ind og ud af butikken. Tællingerne bliver lavet af en lille kundetæller der for det meste bliver sat i loftet af butikken. En kundetæller kan ligeledes tælle hvor i butikken der går flest kunder og hvor der går færre. Ydermere kan en kundetæller registrere hvor mange der køber en varer og hvor mange kunder der ikke gør.
Man kan derefter trækker dataen ud af kunde tælleren og lave statistikker af dette. Dette er yderst værdifuld information for en butiksejer, da det kan bruges til optimering af indretning, personale og salg. Der findes flere forskellige måder at bruge denne data, men i de næste par afsnit herunder, kan du læse nogle eksempler på hvad dataen fra kundetælling kan bruges til.

Indretning efter kundetælling

Det kan være svært at få et overblik over hvad folk køber, hvor de går i butikken og hvad deres indtryk er. Kundetælling kan give dig et kort over hvor kunderne går mest, hvor de meget sjældent går hen og på denne måde finde de bedste spots i din butik. Eller bruge det til at vide hvor du muligvis skal rykke om i butikken, så det lavt trafikeret område, bliver mere interessant for kunderne. Dette kan eksempelvis ses i supermarkedet, hvor der til sidst ved kassen er opsat impuls produkter og produkter man bruger dagligt, det er gjort da der naturligvis er høj trafik omkring kasserne.

Personaleressourcer

Man kan tit have svært ved at bedømme hvor meget personale man skal bruge i sin butik og hvor personalet skal placeres i butikken. Kundetælling kan gøre det nemmere for dig at bedømme dine personaleressourcer. Det kan gøres ved at man igennem kundetælling kan finde ud af hvor mange kunder man har og der ved hvor meget personale der er nødvendigt i butikken. Man kan ligeledes se hvor der er meget trafik i butikken og derved kan man se hvor man bedst kan understøtte kunderne med personale, de steder hvor de kigger på produkter.

Kundeloyalitet som fælles mål

Kundeloyalitet som fælles mål Foredraget "Kundeloyalitet som fælles mål" udfordrer den ofte manglende forståelse og koordinerin...