tirsdag den 17. juli 2018

styrk dine medarbejderes loyalitet

Employee Study giver dig mulighed for at følge udviklingen i dine medarbejderes tilfredshed og loyalitet og løse eventuelle problemer, før de fører til sygefravær, opsigelser og dårlig omtale af virksomheden.
Employee Study føjer en ekstra dimension til de traditionelle trivselsanalyser i form af loyaliteten, som giver dig indblik i medarbejdernes engagement, produktivitet og forandringsvillighed.
Du får desuden indblik i de årsager, der ligger til grund for medarbejderes loyalitet eller illoyalitet, så du har et solidt beslutningsgrundlag i arbejdet med at udvikle og fastholde medarbejderne.
Med den rette viden om medarbejderne kan du arbejde målrettet på styrke medarbejdernes tilfredshed og loyalitet. Dermed kan du sikre mindre medarbejderafgang, højere produktivitet og lavere omkostninger til rekruttering.
Loyale medarbejdere er nemlig villige til at yde en ekstra indsats, har færre sygedage, laver færre fejl, og er samtidig med til at tiltrække nye attraktive medarbejdere til virksomheden.
Dit udbytte af Employee Study:
  • Reducér medarbejderafgangen
  • Øg produktiviteten
  • Reducér dine omkostninger

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

Kundeloyalitet som fælles mål

Kundeloyalitet som fælles mål Foredraget "Kundeloyalitet som fælles mål" udfordrer den ofte manglende forståelse og koordinerin...